Vieheitä

Teen vieheitä, enimmäkseen vaappuja.
Malleja on erilaisia eri kalastuspaikkoihin.
Esimerkkinä Pylväläis-replika, vaappumestarin muistoa kunnioittaen.